Σταυρίδου Αθηνά

Αρχιτέκτονας μηχ. Ε.Μ.Π., Μ.Sc. στην κατεύθυνση Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός του ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου», Ε.Μ.Π. Επίκουρη καθηγήτρια στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Διδάσκει μαθήματα με αντικείμενο την Οικοδομική Τεχνολογία, την Ψηφιακή Τεκμηρίωση, και την Διαχείριση της Πληροφορίας στον Σχεδιασμό και την Κατασκευή στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. από το 2000. Συμμετείχε σε πολλές έρευνες και επιστημονικά προγράμματα. Δημοσιεύσεις και διαλέξεις της σε συνέδρια αφορούν στην τεχνολογία των έξυπνων υλικών, τον σχεδιασμό διάδρασης, και τα ευφυή περιβάλλοντα. Εξασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα από το 1995. Πρόσφατα έργα της περιλαμβάνουν ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορίας στον φυσικό χώρο.

Πλήρες βιογραφικό.