Ακουστικός – ηχητικός σχεδιασμός

Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο συνήθως υποβαθμίζεται από τους σχεδιαστές, είναι ο Ήχος, ως βασική παράμετρος της αίσθησης και ποιότητας του χώρου. Στόχος της σειράς αυτής των μαθημάτων είναι αρχικά ο σχεδιασμός των χώρων και η χρήση των κατάλληλων υλικών, ούτως ώστε οι χρήστες τους να προστατεύονται από ανεπιθύμητους ήχους. Πέραν όμως της ακουστικής μόνωσης από ανεπιθύμητους ήχους, ο σχεδιαστής οφείλει να μεριμνήσει και για την ηχητική ποιότητα των χώρων τόσο γενικά όσο και των ειδικών χώρων, αμφιθεάτρων διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων, θεάτρων και χώρων συναυλιών, εστιατορίων, μπαρ κ.λ.π. Επί πλέον, ο ηχητικός σχεδιασμός των ανοικτών χώρων γίνεται ολοένα και περισσότερο αναγκαίος, γιατί είτε στοχεύει απλώς σε καλλίτερη πρόσληψη των ήχων της καθημερινής ζωής, είτε προσβλέποντας περαιτέρω σε δημιουργία «ηχοτοπίων», με την πρόσδοση σε αυτούς ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας και την δημιουργία «τόπων». Για τα ανωτέρω απαιτείται εξειδίκευση της ακουστικής, ως επιστήμης, στο σχεδιασμό των χώρων και ενδελεχής έρευνα των προσφερόμενων υλικών για την δημιουργία ακουστικής/ηχητικής ποιότητας των χώρων. Απαιτείται επίσης η γνώση γύρω από την καταγραφή ήχων αλλά και την δημιουργία ηχοτοπίων, μεθόδων auditory masking, προσομοιώσεων κλπ.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Νίκος Μπόμπολος
διδάσκοντες: Δρ Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας, Δρ. Νίκος Μπόμπολος, Δρ. Στέλλα Χιωτίνη-Κυβέλου
eclass: Ακουστικός – ηχητικός σχεδιασμός