Αρχές και πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού

Με την μείωση των ενεργειακών πόρων και την ραγδαία μόλυνση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστη επιτακτική η ανάγκη της αντιμετώπισης του δομημένου περιβάλλοντος με έναν τρόπο που να επιφέρει όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός του συνόλου του δομημένου περιβάλλοντος σε όλες τις κλίμακες, από την πολεοδομική έως εκείνη του εσωτερικού χώρου οφείλει πλέον να λάβει υπό όψιν του τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση του σχεδιασμού με περιβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να προκαλέσει μεγάλες μεταβολές στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και να αναστρέψει την φθίνουσα πορεία της.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Μάρω Σίνου
διδάσκοντες: Δρ. Όλγα Βενετσιάνου, Δρ. Λουκία Μάρθα, Δρ. Λάμπρος Δούλος, Δρ. Μάρω Σίνου, Δρ. Τσικαλουδάκη Κατερίνα
eclass: Αρχές και πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού