ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, , του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι διδάκτωρ Πληροφορικής του πανεπιστήμιου της Limoges, και MSc στην Αρχιτεκτονική (Υπολογιστική και Σχεδιασμός) από το πανεπιστήμιο East London ως υπότροφος του ΙΚΥ. Ερευνητικά  ενδιαφέροντα : υπολογιστική και σχεδιασμός, δηλωτική σύνθεση σκηνών, τεχνητή νοημοσύνη, αντίστροφος σχεδιασμός. Στο τμήμα ΕΑ διδάσκει «Σχεδιαστική Μεθοδολογία μέσω Η/Υ». Στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, διδάσκει «Αποτυπώσεις Αντικειμένων & Μνημείων ΙΙ».  Στο Π.Μ.Σ. «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του τμήματος ΣΑΕΤ είναι εισηγητής του μαθήματος «Ψηφιακές Τεχνικές Τρισδιάστατης Απεικόνισης». Επίσης είναι εισηγητής του μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός – Τρόποι Ανάδειξης Μνημείων και Μουσείων»  στο διατμηματικό Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αθηνών «Μουσειακές Σπουδές».

 Έχει διατελέσει βασικός ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι «Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Σχεδιασμού Προϊόντων – Οpen-MultiCAD».

Πλήρες βιογραφικό.