Δημιουργικός σχεδιασμός αντικειμένων – Θεωρία Στρατηγικής Δημιουργικότητας

Αρχές και μέθοδοι ευρηματικότητας και μορφογέννεσης. Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης εμπράγματων ιδεών. Αξιακή και αισθητική δημιουργική πράξη. Διαχείριση ποιότητας μέσω ποιοτικού ελέγχου (διαγράμματα Ishikawa, Pareto, κα). Ολική ποιότητα και ISO. Η καινοτομία ως νέο ποιοτικό και αξιακό παράδειγμα.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Νικόλαος Κουρνιάτης
διδάσκοντες: Δρ. Νικόλαος Κουρνιάτης, Δρ.Σωκράτης Γιαννούδης
eclass: Δημιουργικός σχεδιασμός αντικειμένων – Θεωρία Στρατηγικής Δημιουργικότητας