ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Στο Π.Μ.Σ. ο κύριος όγκος διδασκαλίας (60%) καλύπτεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής οι οποίοι καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων (φιλοσοφία, τεχνολογία, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες). Οι διδάσκοντες έχουν σημαντικό δημοσιευμένο έργο (σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικούς τόμους, βιβλία, μονογραφίες, κ.λπ.). Το μεγαλύτερο μέρος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής που συμμετέχει με διδασκαλία και/ή συντονίζει τα προσφερόμενα μαθήματα, έχουν μακρά και σημαντική επιστημονική εμπειρία στα αντίστοιχα πεδία.

Συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που συμμετάσχουν είναι τα εξής:

ΗΩ ΑΓΓΕΛΗ | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | Καθηγήτρια

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ | Επίκουρος Καθηγητής

ΜΑΡΙΑ ΜΟΙΡΑ | Επίκουρη Καθηγήτρια

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΟΣ  | Λέκτορας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | Επίκουρος Καθηγητής

ΜΑΡΩ ΣΙΝΟΥ | Επίκουρη Καθηγήτρια

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ | Επίκουρος Καθηγητής

ΕΛΕΝΗ ΤΑΤΛΑ | Καθηγήτρια

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ | Καθηγητής