Τάτλα Ελένη

Η Ελένη Τάτλα είναι Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Θεωρίας και Σχεδιασμού στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Πρόεδρος του Τμήματος κατά τα έτη 2014-2019 και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» από το 2018 έως και σήμερα. Διδάσκει φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής στο παραπάνω Πρόγραμμα, καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», από το 2000. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1983 και έλαβε τον Διδακτορικό της τίτλο σπουδών (Ph. D.) στο Edinburgh University, Department of Architecture, το 1990. Οι δημοσιεύσεις, οι διαλέξεις και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φιλοσοφική, ιστορική και πολιτική θεώρηση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Είναι Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής και μέλος διαφόρων άλλων επιστημονικών ενώσεων, όπως η International Association for Aesthetics και η International Association of Greek Philosophy.

Πλήρες βιογραφικό.