ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους στις 17/10/19. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 29/10/19 και θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (δείτε ωρολόγιο πρόγραμμα.  )