Ζητήματα φωτισμού

Ο φωτισμός αποτελεί εργαλείο του σχεδιαστή εσωτερικών χώρων, τόσο για την απόδοση στους χώρους χαρακτήρα και ατμόσφαιρας, όσο και για την αρτιότερη λειτουργία τους. Αυτός ο τομέας σχετίζεται με τεχνικές πτυχές και εφαρμογές. Το μάθημα θα ενσωματώνει τις σχετικές μεθοδολογικές γνώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα σχέδιο εσωτερικού σχεδιασμού, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του χώρου και για την ανάδειξη του φωτισμού ως βασικής μεταβλητής του σχεδίου. Θα γίνει αναφορά και στις πρόσφατες προσπάθειες, που συντελούνται διεθνώς, για τη δημιουργία φωτοτοπίων και νυκτοτοπίων.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Λάμπρος Δούλος
διδάσκοντες: Δρ. Λάμπρος Δούλος, Κλωνιζάκης Αριστείδης
eclass: Ζητήματα φωτισμού