Γεωργιάδου Ζωή

Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Οι σπουδές της περιλαμβάνουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών (2001) από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στην περιοχή της Αρχιτεκτονικής και της Κοινωνιολογίας του Χώρου, αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (2001) από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, και πτυχίο Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων (Διακοσμητικής) από Σχολή Γραφικών Τεχνών και Διακοσμητικών Σπουδών στο ΚΑΤΕΕ Αθηνών, ισοδύναμο με πτυχίο ΤΕΙ (1980).

Είναι μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής. Διδάσκει Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Κοινωνιολογία Χώρου σε προπτυχιακό επίπεδο από το 1983, και Κοινωνικό Σχεδιασμό σε μεταπτυχιακό επίπεδο από το 2018. Εισηγείται και επιβλέπει υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικό ερευνητή.

Είναι διευθύντρια του ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου: Αειφορικός και Κοιωνικός Σχεδιασμός», εκλεγμένη διευθύντρια του ερευνητικού εργαστηρίου «Σχεδιασμός (design), Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων και Οπτικοακουστική Τεκμηρίωση» και διευθύντρια έκδοσης του διεθνούς περιοδικού “Design, Arts, and Culture”.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού, και πιο συγκεκριμένα στον κοινωνικό και ολιστικό σχεδιασμό, στη συλλογική δημιουργικότητα, την προσαρμοσμένη επανάχρηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διδακτική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Έχει συγγράψει τρία βιβλία, έχει δημοσιεύσει και έχει παρουσιάσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Πλήρες βιογραφικό.