Καινοτόμα υλικά και πρακτικές στον σχεδιασμό

Η εισαγωγή καινοτομιών συνδέεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας προσδιορίζοντας ένα ολόκληρο φάσμα νέων υλικών και εφαρμογών. Τα ευφυή υλικά, ως δομικά στοιχεία εντάσσονται σε μία καινοτόμο νέα περιοχή του σχεδιασμού με πολλές δυνατότητες για την κατασκευή έξυπνων περιβαλλόντων, κτιρίων και αντικειμένων με ευρεία προοπτική εφαρμογών και δυναμική εξέλιξη. Ορίζεται το πεδίο έρευνας των ευφυών υλικών, η εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους, η δομή και οι κατηγορίες τους, με βάση τον μηχανισμό προσαρμογής τους στο περιβάλλον και το οπτικό αποτέλεσμα. Αναφέρονται περιπτώσεις δομικών εφαρμογών και επιμέρους κατασκευαστικών συστημάτων και μορφών που αναδεικνύουν τον ρόλο τους στη σχεδιαστική διαδικασία. Πραγματοποιείται κριτική θεώρηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ενσωμάτωση τους στις υφιστάμενες κατασκευαστικές πρακτικές.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Ζωή Γεωργιάδου, Αθηνά Σταυρίδου
διδάσκοντες: Δρ. Αλέξανδρος Βαζάκας, Δρ. Ζωή Γεωργιάδου, Δρ. Σωκράτης Γιαννούδης, Δρ. Μαρία Μανδαλάκη, Δρ. Γεώργιος Πρινιωτάκης, Αθηνά Σταυρίδου, Δρ. Ιωάννης Τσούμας
eclass: Καινοτόμα υλικά και πρακτικές στον σχεδιασμό