Κριτική θεώρηση αισθητικών και σχεδιαστικών θεωριών

Ο χώρος είναι φορέας νοήματος, ομοίως και τα αντικείμενα που τον απαρτίζουν. Τόσο διάφοροι φιλοσοφικοί στοχασμοί, αλλά και ψυχολογικές έρευνες, ψυχοπαθολογικά πειράματα και δεδομένα, όσο και η ερμηνεία της εξέλιξης των μορφών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της Σκέψης, οδηγούν στη διαπίστωση της «εσωτερικής σχέσης» ανθρώπου-χώρου και μορφών. Ο «κάτοικος του χώρου οικειώνεται τα στοιχεία που τον αρθρώνουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτά να αποτελούν πλέον ευαισθητοποιημένα όρια του σωματικού του σχήματος». Οι δε μορφές της Τέχνης αποτελούν «κιβωτό» πολιτισμικών προτάσεων, διαφυλάττοντας σε μορφές και σχήματα τις φιλοσοφικές θεμελιώσεις των εποχών τους. Ο σχεδιαστής των χώρων της καθημερινής μας ζωής και ο δημιουργός μορφών Τέχνης, έχουν λοιπόν φύσει και θέσει σημαντική αποστολή. Ιδίως από τον 18ο αιώνα και εξής, πλήθος αισθητικών θεωριών σπεύδουν να τους στηρίξουν. Η παρούσα σειρά μαθημάτων στοχεύει στην κριτική θεώρηση των θεωριών αυτών.

 

συντονισμός μαθήματος:  Δρ. Ελένη Τάτλα, Δρ. Νικήτας Χιωτίνης,

 

διδάσκοντες: Δρ. Γεώργιος Ξηροπαΐδης, Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος, Δρ. Παναγιώτα Ράπτη,  Δρ. Ελένη Τάτλα, Δρ. Νικήτας Χιωτίνης
eclass: Κριτική θεώρηση αισθητικών και σχεδιαστικών θεωριών