Μοίρα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑΔΑ

Η Μαρία Μοίρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διακοσμήτρια (ΚΑΤΕ, 1981) και Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1986). Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο (Ε.Μ.Π. 2002) και  εκπόνησε διδακτορική διατριβή (Ε.Μ.Π. 2012) με θέμα:

«Η αδιόρατη πόλη του Ηρακλείου. Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της πόλης σε περιόδους ανασυγκρότησης: Η ποιητική της μετάβασης, το Ηράκλειο στο κατώφλι της νεωτερικής περιόδου» και αντικείμενο την αναζήτηση του νοήματος της αστικής κατοίκησης στις χωρικές αναπαραστάσεις της λογοτεχνίας.

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου και του δημόσιου αστικού και σε μεταπτυχιακό σχεδιαστικές παρεμβάσεις στην πόλη στο πλαίσιο του κοινωνικού σχεδιασμού. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αναζήτηση του νοήματος του αρχιτεκτονικού χώρου και στις μεθοδολογίες ανάλυσης στον σχεδιασμό του δημόσιου αστικού χώρου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά με ανάλογο περιεχόμενο.

Αποτελεί βασικό μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Σχεδιασμός (design) και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων».

Πλήρες βιογραφικό.