Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας

Επιστημολογικές κατηγορίες (Λογικός θετικισμός, κριτική θεωρία, διαλεκτικός υλισμός). Η επιστήμη ως τέχνη. Ερευνητική τελεολογία (σχέση θεωρίας και εμπειρίας, ιδεολογίας και πρακτικής). Θεωρητικά παραδείγματα επιστημονικής κριτικής και έρευνας (L. Wittgenstein, Th. Kuhn, G. Myrdal, P. Feyerabend, κ.α.). Μέθοδοι ερευνητικών υποθετικών-παραγωγικών συλλογισμών και πορισμάτων.

 

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Χρυσοβαλάντης Στεργίου
διδάσκοντες: Δρ. Ζωή Γεωργιάδου, Δρ. Χρυσοβαλάντης Στεργίου, Δρ. Ελένη Τάτλα
eclass: Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας