Ξηροπαΐδης Γεώργιος

Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία των Φιλοσοφικών και Αισθητικών Ιδεών (18ος – 20ος αιώνας)». Πρώην Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης και Κοσμήτορας ΑΣΚΤ.Πλήρες βιογραφικό.