Πρινιωτάκης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Πρινιωτάκης είναι Καθηγητής κατέχοντας θέση ΔΕΠ στο τμήμα από τον Οκτώβριο του 1999. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι «Εφαρμογές Καινοτόμων Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών για Πολυλειτουργικά Προϊόντα Ένδυσης».Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας (M.Sc. στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Ινών – 1992) και διδακτορικού (Ph.D. – 2005) από το πανεπιστήμιο του Gent στο Βέλγιο σε αγώγιμα υφάνσιμα υλικά. Η διδασκαλία και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων, τις νέες τεχνολογίες, τα Τεχνικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, τα Πολυλειτουργικά Ενδύματα και τις εφαρμογές τους των νανο-υλικών στην κλωστοϋφαντουργία και τις Βιώσιμες Τεχνολογίες. Συμμετέχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνος του πανεπιστημίου αλλά και σε κάποια από αυτά ως συντονιστής όλου του έργου.Για αρκετά χρόνια υπήρξε Εθνικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας σε συμβούλια και επιτροπές για τα ενσωματωμένα συστήματα. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 διεθνή συνέδρια τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα. Είναι μέλος διαφόρων επιτροπών επιστημονικών Συνεδρίων και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου AITAE που διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ο Δρ Γ. Πρινιωτάκης διαθέτει πλέον των 350 ετεροαναφορών, και δείκτη H 8 στο Scopus.

Πλήρες βιογραφικό.