Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων

Ο προγραμματισμός κάθε είδους έργου, τόσο ως μελέτη/σχεδιασμός, όσο και ως υλοποίηση, καθίσταται ολοένα και περισσότερο απαιτητικός. Τούτο οφείλεται τόσο στα μεγέθη των έργων σήμερα, όσο και στην πολυπλοκότητά τους. Ο σημερινός designer οφείλει, κατά κανόνα, να συμβουλευτεί ή να συνεργαστεί, με διάφορους επί μέρους επιστήμονες και ειδικούς, η εργασία του με άλλα λόγια συνιστά μία «σύνθεση». Ιδού το πρώτο μέλημά του. Στην συνέχεια, στην υλοποίηση του έργου, έχει να αντιμετωπίσει/διαχειριστεί τις διάφορες τεχνικές συνέργειες, το χρόνο, την ανάγκη ασφάλειας των εργαζομένων, ζητήματα ολικής ποιότητας, ανάγκη για σταθερή ποιότητα, σε έργα που θα αναπαραχθούν, τη διοίκηση των εργαζομένων και την οικονομική διαχείριση του έργου αυτού. Για όλα τα ανωτέρω έχουν αναπτυχθεί θεωρητικά εργαλεία και μεθοδολογίες και διαρκώς προσφέρονται υποβοηθητικά σχετικά λογισμικά. Η σειρά αυτή των μαθημάτων στοχεύει στην εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα ανωτέρω ζητήματα, που οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσουν στην επαγγελματική τους πρακτική.

συντονισμός μαθήματος: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος
 
διδάσκοντες:  Mιλτιάδης Κατσαρός, Καπογιάννης Γεώργιος,  Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Δρ. Παναγιώτης Πάγκαλος
eclass: Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων