Τζεράχογλου Αναστάσιος

Ο κ. Αναστάσιος Τζεράχογλου είναι υποψήφιος διδάκτορας Tμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, με Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στη Διοίκηση της Υγείας, Advanced Studies in Telematics Management και πτυχίο Μηχανικού Hλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.