ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων:  Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» οργανώνεται από το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.