Τούση Ευγενία

Η κ. Ευγενία Τούση είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ε.Μ.Π. Διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. με ειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και στο Ε.Μ.Π. στην Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμό Χώρου. Έχει λάβει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ παράλληλα εμβαθύνει πάνω σε θέματα αστικού σχεδιασμού μέσα από μεταδιδακτορική έρευνα. Κριτής και υπεύθυνη έκδοσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πλήρες βιογραφικό.