Τσιούτας Κωνασταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Τσιούτας είναι διδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ενεργό μέλος του εργαστηρίου Κινητών και Πολυμεσικών Τεχνολογιών  (Mobile Multimedia Laboratory (aueb.gr)) υπό την διεύθυνση του καθηγητού Γεωργίου Πολύζου. Είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός και έχει δύο μεταπτυχιακά στις Τεχνολογίες του Ήχου και στις Τηλεπικοινωνίες ενώ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο του διδακτορικού του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο πεδίο του Human Computer Interaction (HCI) με έμφαση στα Διαδρασιακά Περιβάλλοντα. Από το 2013 έως το 2019 δίδαξε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Λαϊκής Παραδοσιακής  του ΤΕΙ Ηπείρου Μουσική Πληροφορική και Ηχοληψία. Από το 2015, διδάσκει ως επιστημονικός  συνεργάτης στο ΠΜΣ Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου  του τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εφαρμοσμένο προγραμματισμό και Physical Computing. Από το 2019 διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής το μάθημα των Διαδρασιακών Ψηφιακών Περιβαλλόντων στο ΠΜΣ Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός του τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα στο τμήμα Πληροφορικής  του ΟΠΑ αλλά και στο τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια του εξωτερικού.

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/view/ktsioutas