Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και αρχές σχεδιασμού

Φιλοσοφική διερεύνηση των αρχών της δημιουργίας του ανθρωπίνου περιβάλλοντος, από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική δημιουργία σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, εξετάζεται και ερμηνεύεται με βάση φιλοσοφικές θεωρίες. Η αλλαγή στον τρόπο ερμηνείας της φύσης κατά την Νεωτερικότητα, επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην οντολογία του έργου. Έμφαση δίνεται στην Νεωτερική και Μετανεωτερική θεώρηση της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Σχολή Φραγκφούρτης, Φαινομενολογία, Μεταστρουκτουραλισμός. Η σχέση της αισθητικής με την πολιτική/κοινωνική διάσταση του έργου τέχνης και αρχιτεκτονικής εξετάζεται σε αυτά τα πλαίσια.

συντονισμός μαθήματος: Δρ. Ελένη Τάτλα, Δρ. Νικήτας Χιωτίνης
διδάσκοντες: Δρ. Παναγιώτα Ράπτη, Δρ. Ελένη Τάτλα, Δρ. Νικήτας Χιωτίνης
eclass: Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και αρχές σχεδιασμού